AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ: Θέση Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Οδηγός Βυτιοφόρου

Η Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ  με έδρα τη Λάρνακα, ζητά να προσλάβει Οδηγό βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγραερίου (LPG) σε Παγκύπρια βάση.

Κλίμακα μισθοδοσίας:

Συνδυασμός κλιμάκων μισθοδοσίας: Α5 (€14.732-€25.979) – Α6(ΙΙ) (€19.358-€31.364).

Στις κλίμακες μισθοδοσίας προστίθεται η γενική αύξηση του δημοσίου (6,656%) καθώς και το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ).

Καθήκοντα και ευθύνες:

Όπως προβλέπονται στα σχέδια και κανονισμούς υπηρεσίας της εταιρείας και συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Εκτελεί εργασίες που του υποδεικνύει ο προϊστάμενος του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
 • Παραδίδει υγραέριο με ασφάλεια σε πελάτες της Εταιρείας.
 • Οδηγεί με ασφάλεια τα οχήματα της Εταιρείας και ιδιαίτερα τα οχήματα μεταφοράς υγραερίου.
 • Συντηρεί, φροντίζει και χειρίζεται με υπευθυνότητα και προσοχή τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
 • Πειθαρχεί στους κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

Να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης και επαγγελματική άδεια οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, τιμιότητα, αξιοπρέπεια και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πιστοποιητικό υγείας από τις αρμόδιες αρχές.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Απολαβές και ωφελήματα:

Μισθός αναλόγως προσόντων και εργασιακής πείρας, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας,  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα παρεμφερή ωφελήματα.

Υποβολή Αιτήσεων:

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 και σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

SYNERGAS LTD (ΚΕΝΗ ΘEΣΗ ΟΔΗΓΟΥ)

Τ.Θ. 40240,

6302 Λάρνακα.

ή

Παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας:

Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια 68

6019 Λάρνακα

ή

Αποστολή με email: info@synergas.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Τηλ.: 70002265

Για πρόσθετη πληροφόρηση και για αίτηση εργοδότησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.synergas.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS