AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Γερίου: 5 Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Γερίου: 5 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 5 (πέντε) κενών θέσεων ως εξής:

  • 2 (δύο) θέσεις Σχολικού Συνοδού για το Β΄ Δημoτικό Σχ. Γερίου
  • 2 (δύο) θέσεις Σχολικού Συνοδού για το Γυμνάσιο Γερίου
  • 1 (μία) θέση Κλητήρα-Αχθοφόρου (με μερική απασχόληση)

Σχολικοί Συνοδοί: Η εργοδότηση θα ξεκινήσει τη Σχολική Χρονιά 2022-2023 (από την ημερομηνία έναρξης των Σχολείων τον Σεπτέμβριο 2022). Οι Σχολικοί/ές Βοηθοί/Συνοδοί για παιδιά με ειδικές ανάγκες τοποθετούνται στο εκάστοτε αρχικό της Κλ. Ε3 (ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού) κατ’ αναλογία των μηνιαίων ωρών απασχόλησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογίας ή Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα. Αποκλείονται πρόσωπα α’ και β΄ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται. Το καθεστώς εργοδότησης, είναι αυτό που ισχύει για τους Σχολικούς Συνοδούς Δημοτικής Εκπαίδευσης/Μέσης Εκπαίδευσης. Όλες οι πληροφορίες για το σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα, ωράριο, μισθοδοσία) θα δίνονται/αποστέλλονται μαζί με την αίτηση.

Κλητήρας: Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να έχουν απολυτήριο λυκείου και αν είναι άντρες να έχουν συμπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία. Η εργοδότηση θα ξεκινήσει τη Σχολική Χρονιά 2022-2023 (από 1η Σεπτεμβρίου 2022). Ο Κλητήρας-αχθοφόρος τοποθετείται στο εκάστοτε αρχικό της Κλ. Ε5 (ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού) κατ’ αναλογία των μηνιαίων ωρών απασχόλησής του.

Ωράριο εργασίας: 4 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με 10 μηνο Συμβόλαιο (Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο για κάθε Σχολική Χρονιά).

Η παραλαβή και παράδοση των αιτήσεων για τις πιο πάνω θέσεις θα γίνεται από τις 8:00-14:30 καθημερινώς εκτός Σαββατοκύριακου. Οι αιτήσεις δύναται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν γραπτού αιτήματος στο: sxol.ef.geriou@cytanet.com.cy

Η Σχολική Εφορεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στην συμπλήρωση των αιτήσεων.

Αιτήσεις θα απορρίπτονται εάν: δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες, εάν δεν υπογράφτηκε το Έντυπο Συγκατάθεσης (Μέρος Β΄) ή δεν έχουν αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. (Η φωτοτύπηση των διπλωμάτων και πιστοποιητικών θα γίνεται με ευθύνη των αιτητών/τριων και όχι στο Γραφείο της Εφορείας).

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Γερίου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9/8/2022 στις 14:30, Ελευθεριας 16, 2200 Γερι, Τηλ.: 22467332.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA