AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ηλεκτρολόγος (μισθός €1.400 – €2.100)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος (μισθός €1.400 – €2.100) – Λεμεσός

Πολυεθνική εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Ηλεκτρολόγους για εργασία στην Κύπρο (Λεμεσός).

Προσόντα:

    1) Γνώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας.

    2) Επιθυμητή η κατοχή τίτλου σπουδών ή σχετικού διπλώματος στον τομέα της ηλεκτρολογίας.

    3) Υπευθυνότητα και επιμέλεια στην εργασία του/της

    4) Ομαδικότητα

Kαθήκοντα:

1) Εκτέλεση κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει σχεδίων και οδηγιών από τους υπευθύνους

2) Συνεργασία με τους συναδέλφους για την ομαλή εκτέλεση των ανατεθειμένων εργασιών.

Προσφέρουμε:

    1)Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

    2)Bonus

    3)Διαμονή

    4) Ικανοποιητικό πακέτο καθαρών αποδοχών 1.400-2.100€

Αποστολή βιογραφικών στον email:  elconcareer@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0035796499424, 2109813813