AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

6 Θέσεις Εργασίας σε Νηπιαγωγείο (Νηπιαγωγοί, Βοηθός Γραμματέας, Μάγειρας και Καθαρίστρια)

DreamWonder Nursery School and Kindergarten: 6 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Η εταιρεία μας DreamWonder Nursery School and Kindergarten ενδιαφέρεται να προσλάβει 6 άτομα νηπιαγωγούς, μάγειρα, καθαρίστρια – βοηθό και γραμματέα , πλήρους/μερικής απασχόλησης

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος / η παιδαγωγικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο, για τους νηπιαγωγούς, για την γραμματεία γνώση και οργάνωση- ηλεκτρονικού υπολογιστή  και τα σχετικά πρόγραμμα επί του θέματος.
 •  Γνώση :ελληνικής, αγγλικής, ρωσικής, γαλλικης   η’ δύο εξ αυτών.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Και πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου.

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση ανάλογα με την θέση εργασίας
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • Φιλοδώρημα – bonus.
 • ταμείο προνοίας/κοινωνική ασφάλιση
 • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 25/08/2022

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: mcdcopycenter@gmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99044087 Μιχάλης – 99518387 Elena 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA