AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Δήμος Έγκωμης: Θέσεις Εργασίας

Δήμος Έγκωμης: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  Προκήρυξη θέσης ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Περισσότερες Πληροφορίες και Έντυπα Αιτήσεων εδώ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00.

2. Προκήρυξη θέσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Περισσότερες Πληροφορίες και Έντυπα Αιτήσεων εδώ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA