AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύνδεσμος Γονέων Α’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου: Θέση Εργασίας

Σύνδεσμος Γονέων Α’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Α’ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΕΡΙΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ

Ο Σύνδεσμος Γονέων Α’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ως εξής:

1 θέση Σχολικής/ού Βοηθού για πλήρη απασχόληση (38 ώρες την εβδομάδα με Συμβόλαιο) για το Α’ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου. Ωράριο Εργασίας 7:00-14:30.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 6ετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα του Συνδέσμου Γονέων Α’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου στο Facebook ή στη Σχολική Εφορεία Γερίου.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Γερίου μέχρι την Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022 στις 14:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA