AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΏΝ

Αργολίδος 31

2222 Λατσιά

Τηλ. 22481897 – Φαξ.22487902

Email: latsia.schools@cytanet.com.cy

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ/ΣΥΝΟΔΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι  δέχεται αιτήσεις για ΜΙΑ (1) θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες  στο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.

Δίπλωμα Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής  εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογία, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της  Σχολικής Εφορείας Λατσιών, οδός Αργολίδος  31 Λατσιά (εντός του Λυκείου Λατσιών) – τηλ. 22481897 μέχρι την  Παρασκευή,   29 Ιουλίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Αρ. συνεδρίας:  11η /12.07.2022

(επικύρωση)