AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός

Ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός – Λεμεσός

Ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός

Προσόντα:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικόυ ή Εργοδηγού

  • Kαταγραμμένη Πείρα 5+ χρόνια

  • Βασικές γνώσεις στον υπολογιστή – Word, Excel

  • Ικανότητα καλής επικοινωνίας με συνεργάτες και προσωπικό

  • Ικανότητα καλής διαχείρισης και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων

Καθήκοντα :

  • Διαχείριση  Έργων

  • Συντήρηση Κτιρίων

  • Προγραμματισμός, ανάθεση εργασιών, έλεγχος και καταγραφή, ενημέρωση

  • Διαχείριση προσωπικού

  • Οργάνωση εργασιακού περιβάλλοντος βάση κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας

Μισθός αναλόγως Προσόντων.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν πλήρες βιογραφικό στο hr@remax.com.cy για Πολιτικό Μηχανικό ή Εργοδηγό.