AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπική Βοηθός Ασφαλιστικού Σύμβουλου (part-time)

Ζητείται Προσωπική Βοηθός Ασφαλιστικού Σύμβουλου (part-time) – Λεμεσός

Το Υποκατάστημα Ποσειδώνας της Prime Insurance Co Ltd στην Λεμεσό, αναζητεί Προσωπική Βοηθό (part-time) για συνεργάτη του Υποκαταστήματος μας.

Καθήκοντα Θέσης:

  • Εξυπηρέτηση πελατών

  • Υποστήριξη στις γραφειακές εργασίες του συνεργάτη

  • Προώθηση πωλήσεων

Τυπικά Προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ήθος

  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

  • Γνώση διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

  • Προηγούμενη εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dachileos@primeinsurance.eu

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικής μεταχείρισης.