AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης: 70 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης: 70 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας 

21 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α8) ΚΑΙ 49 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α2)

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση:

  • δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α8) και
  • τριάντα έξι (36) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών υποστήριξης για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α2) για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης»
  • εννέα (9) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α8) και
  • δεκατριών (13) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών υποστήριξης για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α2) για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και της διαχείρισης δικαιούχων διεθνούς προστασίας»

Tα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, την διαδικασία πρόσληψης και τον τρόπο υποβολής αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα, ημερομηνίας 08.07.2022.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στους πιο κάτω συνδέσμους όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA