AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΘΟΚ: 1 Θέση Εργασίας

ΘΟΚ: 1 Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Φωτιστή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 30 Μαΐου 2022, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A2: (€1831,62 x 92,26 – 2938,79 ), A5: (€2417,67 x 153,77 – 4262,96), Α7 +2: (€3588,06 x 179,40 – 5382,09 – 5740,89) (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2021 Νόμος 29(II)/2021 που αφορά στη μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 στις 13:00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA