AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Δήμος Στροβόλου: 5 Θέσεις εργασίας

Δήμος Στροβόλου: 5 Θέσεις εργασίας

  • Τέσσερις (4) θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
    (Κλ. Α2 – Α5 -Α7ii) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο πάνω κενών θέσεων πρώτου διορισμού.

Λεπτομέρειες για τη μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερ. 8/7/2022.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA