AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Energy & Beyond (E&B): Θέση Εργασίας

Energy & Beyond (E&B): Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Λειτουργός Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών Αγοράς και Προμήθειας

Η Energy & Beyond (E&B) είναι θυγατρική του ομίλου Green Energy Group (GEG). Ο Όμιλος GEG αποτελείται από ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο. Με πολυετή εμπειρία και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, ο όμιλος προσφέρει λύσεις υψηλής απόδοσης με μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, λειτουργία και συντήρηση πάρκων μεγάλης κλίμακας, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ESCo και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Ε&Β θα αγοράζει, πωλεί, αποθηκεύει, εμπορεύεται και προμηθεύει σε τελικούς πελάτες ηλεκτρική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια.

ΑΠΑΙTOYΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Οικονομολογικής κατεύθυνσης.
 • Κάτοχος ACA/ACCA/CPA και τουλάχιστον 4 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε παρόμοια λογιστικά και οικονομικά συστήματα

Ο ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ:

 • καλύπτει την οικονομική διάσταση των Συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος με Εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται και οι συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού Φορείς Αθροιστικών Υπηρεσιών (Aggregators);
 • συμμετέχει στις οικονομικές δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με την Άδεια Προμήθειας και υπολογίζει, καταγράφει και αναλύει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για την εμπορία και προμήθεια καθώς και για την παραγωγή ή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας;
 • τηρεί κατάλληλα και επικαιροποιημένα Λογιστικά Αρχεία (καταγραφή συναλλαγών στο λογιστικό σύστημα, Πιστωτών, Οφειλετών, Τραπεζικών Συμφωνιών, Τιμολόγησης κ.λπ.). Υπεύθυνος για ολόκληρο τον κύκλο τήρησης των αντίστοιχων λογαριασμών;
 • τηρεί management accounts και budget, περιλαμβανομένου οικονομικές προβλέψεις για την εταιρεία;
 • ελέγχει τους λογιστικούς διακανονισμούς των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρισμού;
 • προετοιμάζει τη μισθοδοσία και διεπαφές στο λογιστικό λογισμικό;
 • προετοιμάζει εκθέσεις ΦΠΑ και VIES και τις υποβάλλει στις Αρχές;
 • διαχειρίζεται τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές;
 • συνεργάζεται με τράπεζες, δικηγόρους, ελεγκτές και τη γραμματεία του Ομίλου;
 • διατηρεί κατάλληλο, ενημερωμένο σύστημα αρχειοθέτησης (ηλεκτρονικά και έντυπα κατά περίπτωση);
 • συνεισφέρει σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης; και να
 • υποστηρίζει το CFO του ομίλου και το Γενικό Διευθυντή της E&B και αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Powersoft, Logisoft, Navision ή ισοδύναμη εμπειρία λογιστικού λογισμικού.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και επίτευξης στόχων και προθεσμιών με ελάχιστη εποπτεία.
 • Πολύ καλές αναλυτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωμένος, επιμελής και προσεκτικός στη λεπτομέρεια.
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (Excel, Word, Outlook).
 • Υψηλά επίπεδα επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • 13 μισθοί

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA