AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Επιστάτες Εργοταξίου

A&A APOSTOLIDES ERGOLIPTIKI ETERIA LTD: Ζητούνται Επιστάτες Εργοταξίου – Λευκωσία

Ζητούνται Επιστάτες Εργοταξίου για πλήρη απασχόληση σε έργο στη Λευκωσία.

Προσόντα:

 • Απαραίτητο προσόν προηγούμενη εμπειρία πέραν των 15 ετών (τουλάχιστον τα 10 χρόνια στην Κύπρο).

Περιγραφή εργασίας:

 • Μελέτη και κατανόηση όλων των σχεδίων και απαιτήσεων του έργου
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος του έργου και αναγνώριση των κρίσιμων εργασιών
 • Να οργανώνει και να εκτελεί όλες τις εργασίες που υποδεικνύονται από τον Μηχανικό
 • Να χρησιμοποιεί σωστά και αποτελεσματικά τον κόσμο και τα μηχανήματα που του παρέχονται και να ζητά την απαλλαγή τους όταν δεν θα χρειάζονται
 • Να παρακολουθεί την κατανάλωση των υλικών για να αποφεύγει αχρείαστες απώλειες
 • Να μπορεί να υπολογίσει τα υλικά που θα χρειαστούν για να προχωράει με την παραγγελία μετά πάντοτε από συνεννόηση με τον Μηχανικό του/της.
 • Να βοηθά στην αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία του εργοταξίου
 • Επιστασία του κόσμου που είναι κάτω από την εποπτεία του/της, οργάνωση εργασιών και παρακολούθηση παραγωγής τεχνητών
 • Να τοποθετεί υψόμετρα με το Level μετά από συνεννόηση με τον μηχανικό
 • Να συμπληρώνει το ημερήσιο ημερολόγιο σχετικά με εργατικό δυναμικό και τα μηχανήματα κάτω από την εποπτεία του/της όπως και στην εργασία την οποία δουλεύουν.
 • Να επιβεβαιώνει ότι το εργατικό δυναμικό κάτω από την εποπτεία του/της θα έχει στην κατοχή του/της όλα τα απαραίτητα εργαλεία / μηχανήματα που μπορεί να χρειαστούν την επομένη όπως και τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Να συμφωνά με τον Μηχανικό του/της προτού την έναρξη κάθε εργασίας σχετικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αλλά και για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να παρθούν.
 • Διατηρεί καλές εργασιακές σχέσεις με τον Πελάτη / Μηχανικό και το προσωπικό του/της.
 • Γενικά, οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα έχουν ανατεθεί από τον υπεύθυνο κατασκευής / υπεύθυνο έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careers@apostolides.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA