AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

L.K. Leohome Constructions & Developers Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Λευκωσία

Η εταιρεία L.K. Leohome Constructions & Developers LTD με έδρα της το Στρόβολο (Τσερίου 201 και Γωνία Σπύρου Κυπριανού) επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο/η Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Προηγούμενη πείρα σε εργοτάξια οικοδομικών έργων τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Άριστη γνώση επιμετρήσεων έργων υπό εκτέλεση
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών Microsoft office
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδική εργασία / συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Εμπειρία σε Μελέτες και στον σχεδιασμό Έργων
 • Οργανωτικές & Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εμπειρία σε θέση Επιμετρητή Ποσοτήτων (Τμήμα Προσφορών) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Το άτομο θα αναλάβει ως υπεύθυνος των εργοταξίων τα εταιρείας (Construction Manager)

Καθήκοντα:

 • Εύρυθμη λειτουργία εργοταξίων
 • Συντονισμός και διαχείριση υπεργολάβων
 • Συντονισμός εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές σχετικά με προσφορές
 • Ετοιμασία προσφορών για πελάτες εταιρείας
 • Ετοιμασία συγκριτικών πινάκων για αγορές υλικών
 • Ετοιμασία διατακτικών είσπραξης και πληρωμών

Απολαβές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • 13ος μισθός
 • Αυτοκίνητο εταιρείας
 • Τηλέφωνο εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: leonidas@leohome.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA