AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μιντίκκης Φάρμα Λτδ: Θέσεις Εργασίας

Μιντίκκης Φάρμα Λτδ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Τεχνικοί Συντηρήσεων

Ζητούνται Τεχνικοί Συντηρήσεων για τις μονάδες παραγωγής της εταιρείας

Καθήκοντα:

  • Ο/Η επιλεγείς θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού, της συντήρησης, της τήρησης αποθεμάτων ανταλλακτικών καθώς και την συντήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας, που σχετίζεται με τον εξοπλισμό.

Προσόντα:

  • Το άτομο αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτος μηχανολογικής σχολής και να έχει γνώσεις ηλεκτρολογίας αλλά και γενικότερα πρακτική τεχνική κατάρτιση.

Μισθός και ωφελήματα αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας.

Αποτείνεστε γραπτώς/email mintikkis@mintikkis.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA