AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 9 Θέσεις Εργασίας

 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: 9 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των 6 ακόλουθων θέσεων:
1. Εκτελεστικού Μηχανικού – Δύο (2) θέσεις, Κλίμακα Α9-Α11-Α12
– Μία θέση με ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής
– Μία θέση με ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής ή Αγρονομικής – Τοπογραφικής Μηχανικής
2. Λογιστή – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α9-Α11-Α12
3. Λειτουργού Πληροφορικής – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11
4. Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού – Δύο (2) θέσεις, Κλίμακα Α2, Α5, Α7(ii)

Προθεσμία: 5/8/2022

Περισσότερα εδώ

Επίσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις για την εργοδότηση τριών (3) προσώπων στο εργατικό προσωπικό του Συμβουλίου.  O ακαθάριστος μηνιαίος μισθός θα ανέρχεται στα €1.457 περίπου.

Προθεσμία: 22/7/2022

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA