AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικός Βοηθός

A. S. Property Trust Ltd: Ζητείται Προσωπικός Βοηθός – Λευκωσία

Η Property Trust, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, ζητά άτομο για την θέση προσωπική/ος βοηθός Διευθυντή.

Η θέση έχει έδρα στα γραφεία της εταιρείας στην Λακατάμια και είναι πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

-Πτυχίο γραμματειακών σπουδών.

-Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Power Point)

-Άριστη γνώση (Γραπτή και προφορική)  της αγγλικής γλώσσας.

Δεξιότητες / ικανότητες:

-Οργανωτικές ικανότητες

-Επικοινωνιακές δεξιότητες

-Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων

-Συνεργατικότητα

-Εχεμύθεια

-Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

Ωφελήματα:

-13ος Μισθός

– Υψηλές απολαβές

-Ευκαιρία ανέλιξης.

-Πενθήμερη Εργασία.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά τον χειρισμό των Προσωπικών και Επαγγελματικών δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: propertytrustsa@protonmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA