AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Καθαρίστριες

Eveningfall Investments Ltd: Ζητούνται Καθαρίστριες – Λάρνακα

Eden Resort Rehabilitation, Wellness, Assisted Living 

Κενή Θέση Εργασίας – Καθαρίστριες

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος απολυτηρίου λυκείου με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (1-2 χρόνια).
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Εχεμύθεια

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού
 • Αποθήκευση, έλεγχος υλικών προϊόντων καθαρισμού
 • Τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας όπως αυτές καθορίζονται από την εταιρεία
 • Καθαριότητα και απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Εκτέλεση και τεκμηρίωση δραστηριοτήτων επιθεώρησης και συντήρησης
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

Για τη θέση προσφέρεται:

 • Φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών / 13ος μισθός/ Κοινωνική ασφάλιση
 • Δωρεάν γεύμα εν ώρα εργασίας (υπόκειται στην πολιτική της εταιρείας)

Αποστολή αιτήσεων:

Αποστολή πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος και σχετικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@edenresort.com.cy αναφέροντας τη θέση: Καθαρίστριες (Κωδ. 220622).

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Eveningfall Investments Ltd, Λεωφ. Αμμοχώστου αρ.38, 7562 Τερσεφάνου, Λάρνακα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA