AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέσεις Εργασίας

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ζητά νοσηλευτικό προσωπικό σε όλους τους Νοσηλευτικούς θαλάμους (Παθολογικό, Χειρουργικό, Γυναικολογικό, Χειρουργεία και Εντατική) στη βάση πλήρους απασχόλησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο νοσηλευτών Κύπρου
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Προϋπηρεσία
Γνώση Η/Υ
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Ευχάριστη προσωπικότητα
Ομαδικό πνεύμα
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχή εκπαίδευση
Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / ταμείο προνοίας

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hr@aretaeio.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22200625. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA