AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λατσιών: 8 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λατσιών: 8 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Δήμος Λατσιών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργατών:

  • Δύο (2) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ5, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.203,35 (συν τιμάριθμος 2,56%).
  • Έξι (6) θέσεων Εργατών Συλλογής Σκυβάλων, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ6, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.278,62 (συν τιμάριθμος 2,56%).

(Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στον Δήμο Λατσιών (Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά – Τηλ. 22878688), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 15:00), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών, https://www.latsia.eu.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου, Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 57, 2220 Λατσιά, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη αποστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται:

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA