AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

CYTA: 2 Θέσεις Εργασίας

CYTA: 2 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Προκήρυξη δύο Θέσεων Ανώτερων Διευθυντών

Η Cyta, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Ανώτερου Διευθυντή ως ακολούθως:

  • Ανώτερος Διευθυντής – Εμπορικές Υπηρεσίες (Chief Commercial Officer) – Περισσότερα εδώ
  • Ανώτερος Διευθυντής – Επιχειρησιακή Διαχείριση (Chief Operations Officer) – Περισσότερα εδώ

Οι θέσεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας δυναμένης να ανανεωθεί για ακόμα πέντε έτη με απόφαση της Αρχής νοουμένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει υπέρβαση του καθορισμένου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
Η πλήρης προκήρυξη,  οι Όροι Εργασίας των Ανώτερων Διευθυντών, η Αίτηση Διορισμού, το Ερωτηματολόγιο, η Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και οι περί του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα  www.cyta.com.cy/vacancies-c-level/el

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA