AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

MAPI.NIKO CONSTRUCTION LTD: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Η εταιρεία μας αναζητά 1 Πολιτικό Μηχανικό στην Επαρχία Λευκωσία.

Προσόντα

  • Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
  • Εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
  • Άδεια οδηγού

Καθήκοντα 

  • Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου
  • Έλεγχος ποιότητας και παραγωγικότητας

Απολαβές

Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Βιογραφικά: info@mariniko.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA