AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

H Eταιρεία ΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης/υπεύθυνη υποδοχής για πλήρη απασχόληση:

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Microsoftoffice)
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσα (ομιλία και γραφή)
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση
  • Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Πακέτο απολαβών:

Στην επιτυχούσα υποψήφια θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού, ιατροφαρμακευτικής ασφάλειας και όλων των ωφελημάτων που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hr@ahllc.com.cyμε τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” το αργότερο  μέχρι 15/07/2022.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας.

Ηνωμένων Εθνών αρ. 4, Μέγαρο Αναστασία, 2ος όροφος, 6042 Λάρνακα

Τηλ. 24656765, 24828373

www.ahllc.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA