AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Σ. ΣΑΜΨΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Ο Δικηγορικός Οίκος Σ. ΣΑΜΨΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., με έδρα την Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Γραμματέα για πλήρη απασχόληση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

•           Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου / πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών/ Διοίκησης Γραφείου/ Paralegal       /Πτυχίο ή Δίπλωμα Λογιστικής (δεν απαιτείται αλλά λαμβάνεται υπόψη).

•           Τυχόν προηγούμενη εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο αποτελεί πρόσθετο προσόν.

•           Άριστη γνώση ελληνικής/ αγγλικής γλώσσας (τυχόν γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται   υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν).

•           Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook.

•           Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα.

•           Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες.

•           Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

•           Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης.

•           Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς συνεχή καθοδήγηση.

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sampsonlegal.org με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

Ο Δικηγορικός Οίκος θα επικοινωνήσει μόνο με άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA