AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Θέση Εργασίας με Σχέδιο της ΑνΑΔ

E.Neophytou Trading Co Ltd: Θέση Εργασίας με Σχέδιο της ΑνΑΔ – Λευκωσία

Marketing Assistant

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και εισαγωγέας των brand Violanta και Nature Tech και άλλων ποιοτικών brands στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει άτομο για την θέση του «Marketing Assistant» με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος της ΑΝΑΔ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Η εταιρεία αναζητεί άτομο για την θέση του Marketing assistant το οποίο θα συμμετέχει, στην παρακολούθηση και στην διεξαγωγή έρευνας αγοράς καθώς επίσης και στην εφαρμογή Below the Line activities  των brands στους πελάτες. Ακολούθως, στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η διαχείριση των social media accounts & digital tools των brands της εταιρείας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΕΥΘΥΝΕΣ

Προσχεδιασμός / Προγραμματισμός:

 • Άριστη γνώση των marketing research tools της εταιρίας (sales audits/ sales report).
 • Ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή στο σχεδιασμό του in store model & planograms.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό του μηναίου προγραμματισμού για την παρακολούθηση των προϊόντων στους πελάτες ανά πωλητή, επαρχία etc, συμπεριλαμβανομένου και τα marketing tools.

Λειτουργικά καθήκοντα / Ευθύνες:

 • Συχνές επισκέψεις σε πελάτες για επιθεώρηση της τήρησης των in store model.
 • Παρακολούθηση των placement report και sales report.
 • Υλοποίηση πλανογραμμάτων στην αγορά
 • Δημιουργία των social media campaign
 • Αναβάθμιση των digital tools website/ newsletter
 • Άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν από τον Διευθυντή Marketing

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας

 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία, οργάνωση και συνέπεια.
 • Διορατικός, δημιουργικός, κοινωνικός και  ακουστικός.

Η εταιρεία προσφέρει πακέτων απολαβών μέσω ΑΝΑΔ και μεγάλες ευκαιρίες ανέλιξης.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.