AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 9:00-13:30)

Polimnios & Antoniou Law: Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 9:00-13:30) – Λεμεσός

Το δικηγορικό γραφείο  Polimnios & Antoniou Law δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη γραμματέα μερικής απασχόλησης (ωράριο 9:00-13:30).

*Προοπτική για full time

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη με την διεύθυνση του γραφείου, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

-Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ( World, Outlook, Excel, Microsoft office).

-Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσα ( Ομιλία & Γραφή ).

-Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).

-Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@polimnios.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” 25023405

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA