AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικό Ασφαλείας

Delorbis Pharmaceuticals Ltd: Ζητείται Προσωπικό Ασφαλείας – Λευκωσία

Η φαρμακευτική εταιρεία Delorbis Pharmaceuticals Ltd ζητά να προσλάβει άμεσα Προσωπικό Ασφαλείας για τα γραφεία της στη Βιομηχανική Εργατών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Πειθαρχία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση
  • Μελλοντική πιθανότητα εργασίας με το σύστημα βάρδιας

Καθήκοντα & Ευθύνες:

  • Έλεγχος πρόσβασης προσωπικού και επισκεπτών
  • Ενημέρωση Αρχείων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση hr@delorbispharma.eu μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, αναφέροντας τον κωδικό “SEC-002-anergosjobs.com” για την συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας.

DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Οδός Αθηνών 17, 2643 Εργάτες

www.delorbispharma.eu

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA