AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται άτομα σε περίπτερο (€5.50 την ώρα καθαρά)

Get – in kiosk: Ζητούνται άτομα σε περίπτερο – Λευκωσία

Απολαβές 5.50 € την ώρα καθαρά και επιπλέον νόμιμα δικαιώματα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
Ευχάριστη Προσωπικότητα
Δυνατότητα για ευέλικτο ωράριο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 96853555

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA