AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Barista

Brew Your Mind: Ζητείται Barista – Λεμεσός

Η εταιρεία Brew Your Mind ενδιαφέρεται να προσλάβει barista για το Speciality Coffee Shop μερικής απασχόλησης πρωινό ωράριο.
Απαιτούμενα Προσόντα:
Εμπειρία 2 χρόνων
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Επικοινωνιακή ικανότητα.
Ευχάριστη προσωπικότητα.
Ομαδικό πνεύμα.
Προσφέρουμε:
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχή εκπαίδευση
Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Απολαβές:
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
ταμείο προνοίας/κοινωνική ασφάλιση