AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Leathermaster: Θέση Εργασίας (μισθός €1.347)

Leathermaster: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία LEATHERMASTER ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ενδιαφέρεται να προσλάβει ΑΤΟΜΟ πλήρους  απασχόλησης

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής  γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 1.347 ΕΥΡΩ
  • 13ος
  •  BONUS

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: LEATHERMASTER@CYTANET.COM.CY με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA