AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Μ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Εργοληπτική εταιρεία με έδρα την Λευκωσία, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Παρακολούθηση της κατασκευής Έργου.
 2. Μελέτη και παρακολούθηση σχεδίων και Συμβολαίων και ετοιμασία όλων όσων απαιτούνται από την Εταιρεία στην κατασκευή ενός Έργου
 3. Επιμετρήσεις Υπεργολάβων, ετοιμασία Αιτημάτων Πληρωμής.
 4. Έρευνα αγοράς υλικών και Υπεργολάβων, ετοιμασία συγκριτικών πινάκων και υποβολές.
 5. Συνεργασία με Μηχανικούς κι εργοδηγούς.
 6. Παρακολούθηση και ετοιμασία Αιτημάτων Πληρωμής, συμφωνίες με Υπεργολάβους, προμηθευτές.
 7. Η εργασία απαιτεί συνδυασμό Εργοταξίου και γραφείου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ

 1. Κάτοχος Πτυχίου/Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού.
 2. Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στον τομέα κατασκευής Έργων.
 3. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 4. Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( MS OFFICE, Autocad, INTERNET, EMAILS κ.λπ.)
 5. Ευχέρεια γραπτού λόγου.
 6. Να μπορεί να λειτουργεί υπό πίεση, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα, ειλικρίνεια.

Διατίθεται πολύ καλό πακέτο αμοιβής, αναλόγως προσόντων.

Για διευθέτηση συνέντευξης παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στο ακόλουθο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: machilleosecodomiki@gmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS