AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 28 Θέσεις Εργασίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 28 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 001

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στο Γραφείο Διεθνούς Προσέλκυσης του Τομέα Διεθνούς Προσέλκυσης και Προβολής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 002

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στο Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας του Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 003

Ανακοινώνεται η προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Διαχείρισης Εφαρμογών της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 004

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 005

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Δικτύων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων) στην Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 006

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 007

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 008

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στην Ιατρική Σχολή.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 009

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Μηχανογράφησης στην Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 010

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Βιβλιοθήκης στη Βιβλιοθήκη.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 011

Ανακοινώνεται η προκήρυξη έξι (6) κενών θέσεων Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού για στελέχωση Οργανωτικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 012

Ανακοινώνεται η προκήρυξη οκτώ (8) κενών θέσεων Γενικού Γραφέα για στελέχωση Οργανωτικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 013

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Γενικού Γραφέα στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 014

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Αποθηκάριου.  Αιτήσεις μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022. – Κωδ. Αναφοράς 015

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS