AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής

FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd: Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής – Λάρνακα

Η εταιρεία FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd, η οποία εδρεύει στην Βιομηχανική της Αραδίππου στην Λάρνακα, αναζητά Οικονομικό Διευθυντή, για πλήρη απασχόληση για το αντίστοιχο τμήμα.

Καθήκοντα

 • Φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Οικονομικού Τμήματος της Εταιρείας.
 • Συντάσσει εύστοχες και αποδοτικές διαδικασίες λογιστηρίου και παράλληλα επιτηρεί, υποκινεί και αξιολογεί το προσωπικό του Λογιστηρίου.
 • Μεριμνά ώστε η Εταιρεία να λειτουργεί στη βάση ενός σύγχρονου οικονομικού / λογιστικού συστήματος και εφαρμόζει όπου χρειάζεται άλλες σύγχρονες τεχνολογίες για την βελτιστοποίηση του τμήματος του.
 • Διαχειρίζεται συμβόλαια και συμφωνίες της Εταιρείας και μεριμνά ώστε η εφαρμογή των προνοιών να γίνεται σωστά και απρόσκοπτα.
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα για θέματα που άπτονται των οικονομικών της Εταιρείας.
 • Ενεργεί σαν σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή σε θέματα που άπτονται του ρόλου της θέσης.
 • Ετοιμάζει μελέτες στη βάση των οδηγιών του Γενικού Διευθυντή.
 • Ετοιμάζει και παρακολουθεί τους προϋπολογισμούς της Εταιρείας στη βάση της στρατηγικής και των πλάνων της.
 • Ετοιμάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
 • Ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με την αποδοτικότητα της Εταιρείας

Προσόντα

 • Επαρκής εμπειρία, τουλάχιστον τριών-πέντε ετών, σε παρόμοιες θέσεις στην ελεύθερη αγορά που να είναι σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και υψηλή κριτική σκέψη.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών προγραμμάτων και γνώση τεχνολογιών επικοινωνίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται όπως στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@farmersfresh.eu με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS