AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφέας Γενικών και Τεχνικών Καθηκόντων

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ: Ζητείται Γραφέας Γενικών και Τεχνικών Καθηκόντων – Λευκωσία

H εταιρεία Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ, πιστοποιημένος εργοδότης ισότητας ενδιαφέρεται να προσλάβει Γραφέα Γενικών και Τεχνικών Kαθηκόντων. Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των εργασιών (γενικών και τεχνικών) που έχουν να κάνουν με το τμήμα κατασκευών.

ΕΥΘΥΝΕΣ

✓      Συνεργάζεται με τον/την υπεύθυνο/η του τμήματος κατασκευών  καθώς και τον/την Interior Designer / Business Development Officer για την οργάνωση και υλοποίηση διαφόρων εργασιών που θα  ανατίθενται

✓      Παρέχει ιστορική αναφορά καθορίζοντας διαδικασίες διατήρησης, προστασίας, ανάκτησης, μεταφοράς και διάθεσης αρχείων

✓      Διενεργεί όλη τη γραμματειακή εργασία (αιτήσεις, επιστολές, προσφορές κλπ.)

✓      Εκτελεί γραφειακά καθήκοντα σχετικά με περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις της εταιρείας

✓      Ενημερώνει και τηρεί τους φακέλους  σε φυσική και ψηφιακή μορφή

✓      Μεριμνά για να περασθούν και να επικαιροποιούνται οι επαφές στο email

✓      Χειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας

✓      Τακτοποιεί και οργανώνει τα γραφεία  του/της υπεύθυνου/ης του τμήματος κατασκευών  καθώς και τον/την Interior Designer / Business Development Officer

✓      Συντονίζει το πρόγραμμα των τεχνικών

✓      Διαμοιράζει την αλληλογραφία στα tray του προσωπικού

✓      Εκτελεί άλλα συναφή καθήκοντα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

✓      Πτυχίο ή δίπλωμα σε οποιονδήποτε κλάδο σπουδών (Σπουδές αρχιτεκτονικής ή πολιτικού μηχανικού θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν)

✓      2 χρόνια εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο

✓      Εκπαίδευση στα γραμματειακά και τεχνικά θέματα θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν

✓      Πολύ καλή γνώση υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των MS Office,  μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

✓      Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

✓      Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες γραπτώς και προφορικώς

✓      Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 

✓      Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και πρωτοκόλλων

✓      Ικανότητα ετοιμασίας αναφορών και ενημερώσεων

✓      Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών

✓      Ηθική και εχεμύθεια

✓      Αξιοπιστία

✓      Ομαδικότητα

✓      Διάθεση για συνεχή μάθηση και βελτίωση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΓΡΑΦΕΑΣ3/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mhalloumas.com.cy

Μισθός: 950 ευρώ μικτά για πενθήμερη εργασία

(AD-ΧΑΛ-7)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS