AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Λειτουργοί Υποδοχής

T.I.S Total Integrated Services Ltd: Ζητούνται Λειτουργοί Υποδοχής – Λευκωσία

H Eταιρεία T.I.S Total Integrated Services Ltd δραστηριοποιείται στο τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων τόσο για το δημόσιο αλλά και για τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα από το 2017 και ζητά να προσλάβει Λειτουργούς Υποδοχής

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Δίπλωμα ή/και Πτυχίο με ειδικότητα Γραμματειακά αποτελεί επιπρόσθετο προσόν
 • Απολυτήριο σχολείου
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση  θα αποτελεί πλεονέκτημα
 • Λευκό ποινικό Μητρώο
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πειθαρχία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Δυνατότητα εκτέλεσης ταυτόχρονα πολλαπλών εργασιών
 • Οργανωτικές δεξιότητες και έντονη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ωριμότητα, δύναμη χαρακτήρα, υπομονή, αντοχή, ψυχραιμία και προσωπική αξιοπιστία
 • Ευχέρεια λόγου
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον

Εάν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας μας τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@tisfm.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22745300, 22745343

Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA