AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται  Υπεύθυνος/η Γραφείου και Μάρκετινγκ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΗΣ DR GEORGE: Ζητείται  Υπεύθυνος/η Γραφείου και Μάρκετινγκ – Λευκωσία

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο επιθυμεί να προσλάβει άτομο ως Υπεύθυνη/ο Γραφείου και Μάρκετινγκ για πλήρη απασχόληση στη Λευκωσία.

Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου
 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη εμπειρία σε καταρτισμό προγράμματος εργασίας, τήρηση ιατρικών αρχείων, διαχείριση ταμείου και εισαγωγή/επεξεργασία δεδομένων
 •  Απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 •  Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση πλάνου Μάρκετινγκ
 •  Αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Καθήκοντα

 • Συντονισμός καθημερινών δραστηριοτήτων και ραντεβού
 •  Διατηρεί και διαχειρίζεται όλα τα συστήματα αρχειοθέτησης
 •  Συμβολή σε διάφορες άλλες ενέργειες και
  δραστηριότητες

Ωράριο Εργασίας:
9:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00

Προσφέρουμε εξαιρετικό πακέτο απολαβών, συμπεριλαμβανομένης προμήθειας για την επίτευξη των στόχων σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον με καθημερινές προκλήσεις.

Εάν νιώθετε ότι μπορείτε να προσφέρεται εξαιρετική και αληθινή εξυπηρέτηση πελατών με συμπάθεια σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο Υπεύθυνη/ος Γραφείου και Μάρκετινγκ στην ηλεκτρονική διεύθυνση despina@drgeorgehearingaids.com μέχρι της 10/01/2022.