AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Φροντιστές/ριες

Αναπαυτήριον Άγιος Αιμιλιανός λτδ: Ζητούνται Φροντιστές/ριες – Λευκωσία

Η εταιρεία Αναπαυτήριον Άγιος Αιμιλιανός λτδ ενδιαφέρεται να προσλάβει φροντιστές/ριες για πλήρους ή μερικής απασχόλησης
Απαιτούμενα Προσόντα:
* Καθαρό ποινικό μητρώο
* Απολυτήριο Λυκείου
* γνώση της Ελληνικής γλώσσας
* Επικοινωνιακή ικανότητα
* Ευχάριστη προσωπικότητα
* Ομαδικό πνεύμα
Προσφέρουμε:
* Άριστο εργασιακό περιβάλλον
* Συνεχή εκπαίδευση
* Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
* Ευέλικτο ωράριο (σύστημα βάρδιας: πρωί, απόγευμα)
Απολαβές:
* Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: agiosaimilianosltd@gmail.com

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22770218

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA