AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Office Administrator

Urban Keys: Ζητείται Γραμματέας/ Office Administrator – Λευκωσία

Εταιρεία στον τομέα των Εκτιμήσεων Ακινήτων και Κτηματομεσιτικών εργασιών  ζητεί να προσλάβει Γραμματέα/Office Administrator

Η ΘΕΣΗ: 

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στη Διευθυντή της εταιρείας. Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει υπό την ευθύνη του, τον χειρισμό αλληλογραφίας και τηλεφώνου,  την τήρηση αρχείων και πρακτικών, καθώς επίσης και την επεξεργασία δεδομένων.  Επιπρόσθετα, ο/η κάτοχος της θέσης θα χειρίζεται και άλλα συναφή ως προς τη θέση γραφειακά καθήκοντα.

Προσόντα

  • Τίτλος/δίπλωμα σπουδών στη Διαχείριση Γραφείου (Οffice Αdministration)
  • Διετής πείρα σε παρόμοια θέση και πείρα στον Τομέα Εκτιμήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών
  • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο
  • Άριστη γραπτή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office: Excel, Word, Power Point, Outlook)

Απολαβές και ωφελήματα

Αναλόγως προσόντων και πείρας.

Όλες οι αιτήσεις μαζί με βιογραφικό σημείωμα να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@urban-keys.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA