AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ethniki Ασφαλιστική: Θέση Εργασίας

Ethniki Ασφαλιστική: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Καθήκοντα/ Αρμοδιότητες Θέσης
Διαχείριση λειτουργίας του Γραφείου, εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών.

Η θέση θα αναφέρεται στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης & Εισπράξεων.

Απαραίτητα Προσόντα
• Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω ή 80% και άνω σε περίπτωση ιδιωτικού σχολείου
• Πτυχίο Πανεπιστημίου/Κολεγίου
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
• Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση
• Γνώσεις Λογιστικής επιπέδου Higher, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ), θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα

Απολαβές και Ωφελήματα
Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων με βάση τα προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης.

Διαδικασία Πρόσληψης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους μέχρι την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 σημειώνοντας τον κωδικό θέσης, στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος, Τ.Θ. 16272, 2087 Στρόβολος ή με Φαξ στο 22841096 ή με email: career@ethnikiinsurance.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις επικρατέστερους/ες υποψήφιους/ες.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA