AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Πωλητές/ Πωλήτριες

Rodem Shoes and Accessories: Ζητούνται Πωλητές/ Πωλήτριες – Λάρνακα

Η εταιρεία Rodem Shoes and Accessories δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη πωλητών/ πωλητριών για τα καταστήματα της στη Λάρνακα.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Εμπειρία στις πωλήσεις
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισσμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άριστη επικοινωνιακή δεξιότητα και εξυπηρέτηση πελατών
 • Ομαδικό πνεύμα

Καθήκοντα

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Ανάπτυξη πωλήσεων
 • Επίβλεψη και αναπλήρωση εμπορευμάτων
 • Παραλαβή εμπορευμάτων και οργάνωση αποθήκης
 • Διατήρηση καθαριότητας του χώρου εργασίας

Για αιτήσεις παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: hr@rodemshoes.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα δεν θα ληφθούν υπόψη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA