AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ: Θέσεις Εργασίας

ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ: Θέσεις Εργασίας

1.  Ιατρικός Επισκέπτης – Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος

Η CPL Co-Pharm Ltd, Εταιρεία μέλος του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου τα οποία έχουν ηγετική θέση στην Κυπριακή Αγορά του Χονδρεμπορίου Φάρμακων και Παραφαρμάκων, ζητά να προσλάβει Ιατρικό Επισκέπτη.

Κύρια Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από τη γενική εποπτεία του Διευθυντή  του Τμήματος Πωλήσεων & Μάρκετινγκ.

 • Επισκέπτεται /επιβλέπει καθημερινά το πελατολόγιο της Εταιρείας στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμόχωστο.
 • Να έχει βασικές επιστημονικές γνώσεις σε θέματα φαρμακολογίας για να μπορεί με επιτυχία να εξασκήσει το επάγγελμα.
 • Ικανότητα και θέληση ένταξης στο δυναμικό μιας σύγχρονης και ευέλικτης επιχείρησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα και στους στόχους.
 • Να έχει πρακτικές και επιστημονικές γνώσεις σε θέματα μάρκετινγκ και προώθηση πωλήσεων στο τομέα των φαρμάκων.
 • Να κατέχει ουσιαστικές γνώσεις σε θέματα νομοθεσίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, φάρμακο οικονομίας και της αγοράς φαρμάκων στην Κύπρο.
 • Διαμορφώνει μαζί με τον προϊστάμενο του τις κατάλληλες στρατηγικές για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων που θα διαχειρίζονται.
 • Προσφέρει καθημερινά έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση/συμβουλή σε Ιατρούς σχετικά με την Ασφάλεια, την Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα των προϊόντων που διαχειρίζεται .
 • Κτίζει μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες του φροντίζοντάς τους, αναπτύσσοντας τους, διατηρώντας τους και υποστηρίζοντας τους. Παράλληλα αναπτύσσει και νέες συνεργασίες.
 • Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην αγορά και ειδικά αυτές του ανταγωνισμού (μειονεκτήματα/ πλεονεκτήματα) και προτείνει πλάνα δράσης.
 • Αντλεί πληροφορίες από τους Ιατρούς σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας αλλά και του ανταγωνισμού.
 • Προτείνει στον Διευθυντή του δέσμη μέτρων που βελτιώνουν την όλη εξυπηρέτηση και συνεισφορά της εταιρείας προς τους πελάτες/Ιατρούς/ασθενείς.
 • Δύναται να κάνει παρουσίαση των προϊόντων της Εταιρείας σε διάφορες οργανωμένες παρουσιάσεις των προϊόντων της.

 Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες:

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων .
 • Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις, προωθήσεις και παρουσιάσεις προϊόντων ιδανικά στον τομέα του φαρμακείου .
 • Μεγάλη άνεση στην προφορική (αλλά και στην γραπτή) επικοινωνία.
 • Ικανότητα να παραμένει αποτελεσματικός/η κάτω από πίεση.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Αδειούχος Ιατρικός επισκέπτης.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης .
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ειλικρίνεια, συνεργασία.
 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστο από 2 – 3 χρόνια στο επάγγελμα.
 • Οι υποψήφιοι ιδανικά πρέπει να είναι κάτοικοι επαρχίας Λευκωσίας ή Λάρνακας.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Το κόστος μεταφοράς καλύπτεται με όχημα της εταιρείας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@kedifap.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”


2.   Λειτουργός Πωλήσεων – Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος

Η CPL Co-Pharm Ltd, Εταιρεία μέλος του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου τα οποία έχουν ηγετική Θέση στην Κυπριακή Αγορά του Χονδρεμπορίου Φάρμακων και Παραφαρμάκων, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Πωλήσεων.

 

Κύρια Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από τη γενική εποπτεία του Διευθυντή του Τμήματος Πωλήσεων & Μαρκετινγκ.

 • Επισκέπτεται/Επιβλέπει καθημερινά το πελατολόγιο της εταιρείας στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου .
 • Προσφέρει καθημερινά με προσωπικές επισκέψεις έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στα φαρμακεία για θέματα προϊόντων και προσφορών καθώς και ενημερώνει για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους.
 • Προωθεί και αναπτύσσει τις πωλήσεις στην περιοχή ευθύνης του/της στους υφιστάμενους πελάτες των φαρμακείων.
 • Αναπτύσσει νέες συνεργασίες με νέους πελάτες (φαρμακεία).
 • Συνεργάζεται μαζί με τον προϊστάμενο του/της ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες στρατηγικές για την ακόμα πιο αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η εταιρεία που αφορούν την προώθηση των προϊόντων της.
 • Συμμετέχει στις καθορισμένες εκπαιδεύσεις που διοργανώνει η εταιρεία (εσωτερικό και εξωτερικό) που απαιτούνται και επιβάλλονται για την λειτουργία του τμήματος.

Απαιτούμενα προσόντα / ικανότητες:

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων .
 • Μεγάλη άνεση στην προφορική (αλλά και στην γραπτή) επικοινωνία.
 • Ικανότητα να παραμένει αποτελεσματικός/η κάτω από πίεση.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης (με ταχύτητες)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ειλικρίνεια, συνεργασία.
 • Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις, προωθήσεις και παρουσιάσεις προϊόντων ιδανικά στον τομέα του φαρμακείου .
 • Οι υποψήφιοι ιδανικά πρέπει να είναι κάτοικοι επαρχίας Λευκωσίας ή Λάρνακας.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Το κόστος μεταφοράς καλύπτεται με όχημα της εταιρείας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@kedifap.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

————————————————————————————————-

3.   Λειτουργός Πωλήσεων – Λεμεσός και Πάφος

Η CPL Co-Pharm Ltd, Εταιρεία μέλος του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου τα οποία έχουν ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά του Χονδρεμπορίου Φάρμακων και Παραφαρμάκων, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Πωλήσεων.

Κύρια Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από τη γενική εποπτεία του Διευθυντή του Τμήματος Πωλήσεων & Μαρκετινγκ.

 • Επισκέπτεται/Επιβλέπει καθημερινά το πελατολόγιο της εταιρείας στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου .
 • Προσφέρει καθημερινά με προσωπικές επισκέψεις έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στα φαρμακεία για θέματα προϊόντων και προσφορών καθώς και ενημερώνει για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους.
 • Προωθεί και αναπτύσσει τις πωλήσεις στην περιοχή ευθύνης του/της στους υφιστάμενους πελάτες των φαρμακείων.
 • Αναπτύσσει νέες συνεργασίες με νέους πελάτες (φαρμακεία).
 • Συνεργάζεται μαζί με τον προϊστάμενο του/της ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες στρατηγικές για την ακόμα πιο αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η εταιρεία που αφορούν την προώθηση των προϊόντων της.
 • Συμμετέχει στις καθορισμένες εκπαιδεύσεις που διοργανώνει η εταιρεία (εσωτερικό και εξωτερικό) που απαιτούνται και επιβάλλονται για την λειτουργία του τμήματος.

Απαιτούμενα προσόντα / ικανότητες:

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων .
 • Μεγάλη άνεση στην προφορική (αλλά και στην γραπτή) επικοινωνία.
 • Ικανότητα να παραμένει αποτελεσματικός/η κάτω από πίεση.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης (με ταχύτητες)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ειλικρίνεια, συνεργασία.
 • Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις, προωθήσεις και παρουσιάσεις προϊόντων ιδανικά στον τομέα του φαρμακείου .
 • Οι υποψήφιοι ιδανικά πρέπει να είναι κάτοικοι επαρχίας Λεμεσού ή Πάφου.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Το κόστος μεταφοράς καλύπτεται με όχημα της εταιρείας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@kedifap.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA