AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτιστικών Ατόμων: Θέσεις Εργασίας (μισθός €1.100)

Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτιστικών Ατόμων: Θέσεις Εργασίας (μισθός €1.100) – Λεμεσός

Εκπαιδευτές/ Εκπαιδεύτριες – Φροντιστές/ Φροντίστριες

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτιστικών Ατόμων ζητά να προσλάβει εκπαιδευτές-τριες/φροντιστές/στριες για τις κατοικίες ‘’Αθηνά’’ και ‘’Αγάπη’’ Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για Άτομα με Αναπηρίες.

ΩΡΕΣ & ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
• Σύστημα Βάρδιας 5 Ημέρες/ εβδομάδα: Δευτέρα μέχρι Κυριακή

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Καλή γνώση Ελληνικών
• Δίπλωμα οδήγησης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
• Φροντίδα & Εκπαίδευση Αυτιστικών Ατόμων

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
• Μόνιμη απασχόληση
• Καθαρός μηνιαίος μισθός €1100 & 13ος μισθός

Βιογραφικά να αποστέλνονται στο email: info@autismsociety.org.cy έως 19/12/2021 η ώρα 3:00 μ.μ. αναγράφοντας απαραίτητα τον τίτλο θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA