AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το δικηγορικό γραφείο ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ με έδρα στη Λεμεσόζητά ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Απαιτείται:

 • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή άλλης αντίστοιχης σχολής γραμματειακών σπουδών.
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Γνώση σε εργαλεία Microsoft Office και άριστη γνώση Η / Υ
 • Καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες για αποτελεσματική συνεργασία με άτομα σε όλα τα επίπεδα
 • Ικανότητα στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών και προθεσμιών
 • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

Ευθύνες/υποχρεώσεις:

 •  Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφίας (email, επιστολές κλπ)
 • Χειρισμός νομικής εργασίας και παρουσία στο δικαστήριο όποτε είναι αναγκαίο.
 • Παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης
 • Συντονισμός δραστηριοτήτων και λειτουργιών γραφείου για την εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωσης με τις πολιτικές της εταιρείας.
 • Σύνταξη, δακτυλογράφηση εγγράφων, εντύπων, συμβολαίων, Δικογράφων.
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα για την προσοχή του κ. Μιχάλη Θεοδοσίου.

Email: michalis@theodosioulaw.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

│Τηλ: 25745005│Φαξ: 25745003

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA