AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων “Αγία Μαρίνα”: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης. Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα ακόλουθα:

  1. Απόφοιτος/τη Μέσης Εκπαίδευσης.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  3. Γνώσεις Λογιστικής ίσες αντίστοιχες με επιπέδου Intermediate LCCI.
  4. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  5. Η θέση της Γραμματείας απαιτεί άτομο έμπιστο εχέμυθο και πιστή συνεργασία με τη Διευθύντρια της Στέγης.

Οι αιτήσεις να κατατεθούν στην πιο πάνω διεύθυνση, καταληκτική τελευταία ημερομηνία είναι η 14η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι την ώρα 2:00 το μεσημέρι.

Από  Δ.ΣΚΕ Στροβόλου

Διεύθυνση/Address: Μακεδονιτίσσης 36, 2058 Στρόβολος Makedonitissis 36, 2058 Strovolos

Τηλ./Tel. 00 357 22423917

Φαξ/Fax: 00 357 22421629

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA