AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται (α) Γραμματέας και (β) Βοηθός Λογιστηρίου

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ: Ζητούνται Γραμματέας και Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη προσωπικού γραμματέα και βοηθού λογιστηρίου.

1.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία & Γραφή)
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Microsoft Office).
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).
 • Ικανότητα Γρήγορης Δακτυλογράφησης
 • Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα
 • Δραστήρια προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αλλά δεν είναι απαραίτητη

Καθήκοντα:

 • Υπεύθυνη για την επικοινωνία μεταξύ του διευθυντή καθώς και των εσωτερικών/εξωτερικών πελατών
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και υποδοχής
 • Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διευθέτηση συναντήσεων και προγραμματισμός δικαστηριακού προγράμματος
 • Δακτυλογράφηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

 

2.  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος διπλώματος στη Λογιστική LCCI Intermediate ή Higher
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία & Γραφή)
 • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Microsoft Office)
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αλλά δεν είναι απαραίτητη

Καθήκοντα:

 • Έκδοση τιμολογίων και επικοινωνία συνεργατών
 • Έλεγχος και παρακολούθηση χρεωστών
 • Συμφωνεί τις καταστάσεις με τους πιστωτές
 • Διαχείριση γραφείου και αρχειοθέτηση και άλλα συναφή καθήκοντα

Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Παρακαλώ επικοινωνήστε:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4,

Capital Center, 7ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Τηλ: +357 22676126 / Φαξ: +357 22667600
www.paplyclaw.com

Covering Letters/CVs should be sent to l.sismani@paplyclaw.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA