AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Stroma: Θέσεις εργασίας

Stroma: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Πωλητές/ Πωλήτριες

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εργατικότητα / Υπευθυνότητα / Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα

 • Διεκπεραίωση εργασιών των Πωλήσεων μέσω λογισμικού προγράμματος.
 • Τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες της εταιρίας.
 • Γενική υπευθυνότητα για τον χώρο (Υπεύθυνος Καταστήματος)

Απολαβές και Ωφελήματα

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • 13ος Μισθός + Bonus αναλόγως στόχων

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@stroma.com.cy,  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

αναφέροντας με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος συγκατατίθεστε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση μαθησιακών και εργασιακών προσόντων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται για αυτό το σκοπό θα καταστραφούν με το πέρας 3 μηνών από την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.