AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Άμεση Στελέχωση Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών

Άμεση Στελέχωση Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών – Λευκωσία

Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται στην Λευκωσία και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση πελατών εκ μέρους του πελάτη που εκπροσωπεί η εταιρεία.

Προφίλ υποψηφίων:

  • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
  • Ισχυρή επιθυμία για επαγγελματική ανάπτυξη
  • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση

Παροχές εταιρίας:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης
  • Συνεχής εκπαίδευση

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο email info.advcy@gmail.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

*Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

(AD-RES-49)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA