AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

PKF: Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου

PKF: Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Λευκωσία

Ενεργώντας εκ μέρους πελάτη μας, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα εργολαβίας & ανάπτυξης γης, δεχόμαστε αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο πάνω θέσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτούμενα προσόντα

  • Ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία 3 έτη. Εμπειρία στον ίδιο τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και εμπειρία σε μηχανογραφημένα λογιστικά συστήματα

Καθήκοντα

  • Διεκπεραίωση εργασιών λογιστηρίου

Απολαβές

  • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
  • 13ος μισθός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email:

hr@pkf-nic.com,  με τίτλο:”Υπεύθυνος Λογιστηρίου – ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν της δέουσας εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA