AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Δημήτρης Ι. Ηλιάδης & Σία ΔΕΠΕ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο Δημήτρης Ι. Ηλιάδης & Σία ΔΕΠΕ, με έδρα τη Λευκωσία, ζητεί να προσλάβει άμεσα γραμματέα για μόνιμη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Πολύ καλός χειρισμόςΗ/Υ(Microsoft Office, Outlook)
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικότητα

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:

  • Σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
  • Γνώσεις χειρισμού πλατφόρμας Zygos

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Βιογραφικό να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση dcycareers@gmail.com